NIA จับมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมสำหรับป้องกันและปรามปรามอาชญากรรมด้วยระบบดิจิทัล

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานนวัตกรรมสำหรับการป้องกันและปรามปรามอาชญากรรมยานยนต์ด้วยระบบดิจิทัล ภายใต้โครงการ BIP: นวัตกรรมเพื่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน โดยเป็นรูปแบบบริการ “ฝากรถไว้กับตำรวจ” โดยใช้เทคโนโลยี NB-IOT GPS TRACKER พร้อมกับมีแอปพลิเคชั่นติดตาม เพื่อป้องกันและติดตามการก่อเหตุการณ์โจรกรรมยานยนต์ ซึ่งเป็นรูปแบบการบริการแบบเชิงรุกที่สามารถติดตามกลุ่มเสี่ยงได้แบบเรียลไทม์ โดยมี สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เป็นต้นแบบนำร่องแรกสำหรับดำเนินโครงการดังกล่าว