สนช. ร่วมกับ Social Value Thailand และ ม.ทักษิณ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ Social Value Thailand และสำนักงานบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจชุมชน ม.ทักษิณ ร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินและขยายผลลัพธ์ทางสังคม โดยเชิญผู้ประกอบการและอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ มากำหนดกรอบ SROI และลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก/เก็บข้อมูลกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคมและขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชน โดยนำร่อง 6 ผลงานนวัตกรรม ประกอบด้วย การพัฒนาอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูปที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, โมเดลการจัดการเรียนรู้ “พิซซ่าเตาอบดิน”  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน, ผ้าคลุมฮิญาบแฟชั่นสำหรับสตรีมุสลิม, แอปพลิเคชันบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิต “ปิ่นโตร้อยสาย”  และการแปรรูปเศษเหลือใช้จากกระบวนเก็บน้ำผึ้งชันโรงสู่นวัตกรรมเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของพรอพอลิสจากชันโรงฯ