NIA และ ม.นราธิวาส ร่วมกันพัฒนาผลงานนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA และหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ม.นราธิวาส ได้ร่วมกันให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรมในพื้นที่ โดยมุ่งให้มีการนำนวัตกรรมเข้ามามีส่วนในโครงการ รวมไปถึงการสร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการที่สนใจเข้าร่วม อาทิ เช่น ชุดละหมาดสตรีแบบพกพาที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งจะช่วยลดขยะในชุมชน และสร้างมูลค่าจากขยะเหล่านั้น โครงการผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรงที่พัฒนาต่อยอดจากน้ำผึ้งที่เกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงอยู่ ทั้งนี้้ ยังมีอีกหลายโครงการที่ทางหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ มีความน่าสนใจสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจ ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ และเกิดการสร้างอาชีพในพื้นที่อีกด้วย