NIA ร่วมกับ ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เปิดตัว SID ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563  ที่ผ่านมา สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดงานเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit, SID) ประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ 2564 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ปราณี รัตนประยูร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ซึ่งปีนี้ ได้ขยายขอบเขตการทำงานของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น โดยสร้างความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชนต่างๆ ให้การอบรมบ่มเพาะ และเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคม ไปสู่การพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมในพื้นที่ได้

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมจากผู้ประกอบการ และร่วมเสวนาในหัวข้อ “นโยบายและบทบาทของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ระดับภูมิภาค” ให้กับผู้เข้าร่วมงานที่สนใจในนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง