SID อีสานใต้รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ

ประกาศ🎉🎉🎉 รับสมัครผู้ประกอบการ/นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) เพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ จำนวนเงินรวมกว่า 3 ล้านบาท และมีสิทธิขอยื่นรับทุนต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 1.5 ล้านบาท 🤩🤩🤩

>> #คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ประกอบการ นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจในการแก้ปัญหาสังคม หรือต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน

>>#ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
1.ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ 👉👉 http://bit.ly/sid-64
2.เข้าร่วมอบรม ณ จ.อุบลราชธานี (รอประกาศรายชื่อ)
3.นำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือก เหลือจำนวน 10 โครงการ
4.เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ และรับทุนสนับสนุนพัฒนาต้นแบบ
5.ยื่นข้อเสนอโครงการต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

ฟรี!!! ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร 089-2849569 หรือ 097-3353185

*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564