SID อีสานกลางเปิดรับสมัครเพื่อรับการสนับสนุนพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เปิดรับผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมพร้อมใช้ที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่เป้าหมายโดยแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต และเป็นต้นแบบการขยายผล “ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้” เพื่อตอบโจทย์ปัญหาตามบริบทของพื้นเป้าหมาย

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2564

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/SIDESANMSU หรือ add line : @915dvnfm