NIA ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น เปิดตัว โครงการช่างชุมชน ช.การช่าง

NIA ร่วมกับ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเปิดตัว โครงการช่างชุมชน ช.การช่าง เพื่อสนับสนุนช่างชุมชน ให้มีโอกาสได้แสดงฝีมือสร้างสรรค์ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในชุมชน
เริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564
📝วิธีการสมัคร
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ https://forms.gle/qAKHiEFEPoUZrt627
2. โทร.ติดต่อเพื่อให้ข้อมูลและแจ้งความประสงค์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการที่ 093-327 9184 (คุณนาวี-ผู้ประสานงานโครงการ) หรือ Line ID: jacknawee
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่น, องค์กรชุมชน หรือหน่วยงานที่มีที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น
2. นวัตกรรมที่ช่างชุมชนพัฒนาขึ้นจะต้องเสร็จสมบูรณ์ มีการใช้งานจริง หรือมีการจัดจำหน่ายจริง
3. เป็นนวัตกรรมที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในชุมชนอื่น ๆ ได้ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ระบบชลประทาน พลังงานทดแทน
เครื่องจักรกลเกษตร สาธารณสุขพื้นฐาน และอื่นๆ
4. ต้องไม่เป็นการลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดตามข่าวสารและเรียนรู้เรื่องช่างชุมชนได้ที่:
Facebook: ช่างชุมชน ช.การช่าง
Youtube: ช่างชุมชน ช.การช่าง
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณนาวี นาควัชระ (ผู้ประสานงานโครงการ)
โทร. 093-327 9184
Line ID: jacknawee