โครงการแข่งขันแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2564

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำหรับเยาวชนพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการแข่งขันแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และชุมชน ขจัดปัญหาสังคมเมืองและความเหลื่อมล้ำในเมืองหลวง” ชิงเงินสนับสนุนและพัฒนาผลงานรวมกว่า 370,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร:
นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ลงทะเบียนรับสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bas.swu.ac.th/secontest2021
ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย. 64