เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2565

เปิดรับสมัครโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา ปีงบประมาณ 2565

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2564

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ mis.nia.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้โครงการจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตั้งแต่ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป