NIA ร่วมกับ ม.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปิดตัวหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียเหนือตอนล่าง 2 (SID-UBON) ประจำปี 2565 เพื่อบ่มเพาะและให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการภายใต้ระบบพี่เลี้ยง (mentor) นำไปสู่การพัฒนาแนวคิดสู่ต้นแบบนวัตกรรมหรือโครงการนำร่องต่อไปได้ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากคุณวิเชียร สุขสร้อย รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้

ภายในงานมีการบรรยายและให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม (Introduction of Social Entrepreneurship) รวมไปถึงโมเดลทางธุรกิจสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม (SE Business Model Canvas) โดย คุณตรีชิต เมธารัตนโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มีผักดี จำกัด โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 50 ราย

สำหรับท่านที่สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/UBUSPark
โทร: 089-6267541 (คุณวารุณี)