โอกาสของผู้ประกอบการ SE และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน มาถึงแล้ว !!!

✳ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
✳ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน (SE) หรือนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565
✳ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน”
🗓 รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10 เมษายน 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
⭐ เป็นผู้ประกอบการ/SE/วิสาหกิจชุมชน/นิติบุคคล
⭐ มีผลงานนวัตกรรมที่พร้อมพัฒนาต่อยอดและใช้งานจริง มีพื้นที่ดำเนินงานนำร่องในเขตพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
⭐ มีผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์/นักวิชาการที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ประจำโครงการ
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
➡️ ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
➡️ เข้ารับการอบรม
➡️ พัฒนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
➡️ คัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่รอบ Pitching
➡️ ประกาศผลผู้ที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565
➡️ บ่มเพาะกับผู้เชี่ยวชาญ และนำนวัตกรรมไปปฏิบัติการนำร่องในพื้นที่จริง (3 เดือน)
➡️ ส่งรายงานผลการดำเนินงานแก่ SID ประจำพื้นที่ภาคใต้ชายแดน
➡️ นำเสนอผลงานสู่สาธารณะเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน SID TALKS ครั้งที่ 3
📥 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่:
📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞 โทร: 084-0565290 / 082-2627329 / 073-299649