NIA ร่วมกับ ม.กาฬสินธุ์ เบทาโกร และสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือพัฒนาชุมชน

source link by ·

You may also like...