การประเมินผลกระทบเชิงสังคม

 

ดัชนีตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสังคม

เป็นตัวชี้วัดมาตรฐานสำหรับนำไปใช้ในการประเมินผลกระทบทางสังคม

แบบสำรวจผลกระทบเชิงสังคม

ถูกออกแบบมาให้ช่วยคุณมองหาตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลกระทบทางสังคม

ระบบประเมินผลกระทบทางสังคม

โปรแกรมช่วยประเมินผลกระทางทางสังคม (SROI) เบื้องต้น