หน้าแรก

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

บ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถ จนสามารถผลักดันแนวคิดสู่ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดูเพิ่มเติม

โครงการนวัตกรรมเพื่อสังคม

ขอรับการสนับสนุนในการสร้างต้นแบบหรือนำร่องนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดูเพิ่มเติม

หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม

ขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมให้สามารถกระจายสู่ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม

เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจวิธีการประเมินผลงบกำไรขาดทุนทางสังคม

ดูเพิ่มเติม

บทความ

เปิดโลกนวัตกรรม

ระบบเฝ้าระวังช้างป่าโดยชุมชน ด้วยการประมวลผลภาพช้างป่าแบบอัตโนมัติ

“นวัตกรรม” จะเป็นทางออกให้ชุมชนบ้านคลองตาอินและช้างป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติต่อไป

>>อ่านต่อ>>

จัดการขยะอย่างสร้างสรรค์ ด้วยนวัตกรรมเส้นเชือกพลาสติกรีไซเคิลคอมโพสิท

ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักนำเอาทรัพยากรมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

>>อ่านต่อ>>

อัตลักษณ์จาก 5 กลุ่มชาติพันธุ์ สู่หัตถกรรมประจำถิ่น

พัฒนาหัตถกรรมสิ่งทอร่วมสมัย สู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

>>อ่านต่อ>>

กระเป๋าแฟชั่นชิคๆ จากถุงน้ำยาล้างไต

บ๊ายบายถุงผ้า! เซย์ฮาย ‘กระเป๋าถุงน้ำยาล้างไต’รักษ์โลกอย่างมีสไตล์ จากการใช้ขยะเหลือทิ้ง

>>อ่านต่อ>>

‘แม่อิงชิโบริโมเดล’ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติภูมิปัญญาญี่ปุ่น-ล้านนา

หยิบเทคนิคมัดย้อมแบบผ้าญี่ปุ่น ผสานภูมิปัญญาล้านนาและเทคโนโลยี

>>อ่านต่อ>>

ระบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

“โรคแผลกดทับ” เป็นหนึ่งในปัญหาที่ไม่ควรละเลยและมองข้าม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว

>>อ่านต่อ>>

Advance Care Bot: ระบบถาม-ตอบอัจฉริยะ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

จะดีแค่ไหนถ้ามีการพัฒนาระบบถาม-ตอบอัจฉริยะ ที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าไปพบแพทย์

>>อ่านต่อ>>

‘จานชามผักตบชวา’ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างวิสาหกิจชุมชน

ชุมชน ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี การกินข้าวที่นี่ยังไม่ต้องล้างจาน

>>อ่านต่อ>>

“Inno waste” นวัตกรรมเปลี่ยนเศษอาหารเป็นปุ๋ยชั้นดี

จะดีหรือไม่ ถ้าเปลี่ยนขยะเศษอาหารจากครัวของเรา ไปเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าได้

>>อ่านต่อ>>