ประกาศผลโครงการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ City and Community Innovation Challenge 2020

นวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก

 

นวัตกรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

นวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ