CK

moreloop สร้างขุมทรัพย์จากเศษผ้าเหลือ

ชุบชีวิต ‘ผ้าเหงา’ จากโรงงานให้ถูกใช้ประโยชน์อีกครั้ง ก่อเกิด ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ที่เข้าใจไม่ยากและเกิดขึ้นได้จริง

1 2 3 33