“SID-Talk” ตอน การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมของผู้ประกอบการในยุค New Normal

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคกลาง วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SID-PSDS TU) ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน “SID-Talk” ตอน การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมของผู้ประกอบการในยุค New Normal
🚩ภายในงานท่านจะได้พบกับ…
⭐️ การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่
⭐️ แนวทางการได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ
⭐️ร่วมรับฟังการนำเสนอ ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ 11 ราย ที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยง ป้องกัน และฟื้นฟูผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19” ในปี 2563
⭐️ ฟรี ตลอดงาน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
______________________________________
วัน อาทิตย์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้อง 409 ชั้น 4
อาคารเรียนรวม SC 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เวลา 09.00-16.00 น.
🚩ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ลงทะเบียน