บทสรุป Live Talk “จะรับมืออย่างไร เมื่อทุกธุรกิจต้องผันตัวเข้าสู่ดิจิทัล” NEW NORMAL x SOCIAL INNOVATION

เมื่อ Digital Disruption และ COVID-19 บังคับให้ทุกธุรกิจต้องเปลี่ยน เราจะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรให้มั่นคงที่สุด เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ดำเนินการธุรกิจเพื่อสังคม ในการนำดิจิทัลเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เราได้สรุปเนื้อหาที่น่าสนใจจากงาน Talk ทั้งสองวันมาให้แล้วที่นี่

โดยเหล่าผู้เชี่ยวชาญ 7 ท่าน ได้แก่

บทบาทสำคัญของ Digital ในยุค Digital Disruption และการเข้ามาของ COVID-19

ธุรกิจควรปรับตัวอย่างไรในยุค Digital Disruption และ New Normal

ดิจิทัลสำคัญต่อองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) อย่างไร

แนะนำวิธีการใช้ดิจิทัลแบบคนเพิ่งเริ่มต้น เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแบบง่าย ๆ

ทั้งหมดนี้เป็นการสรุปบทสัมภาษณ์สำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเห็นถึงความสำคัญของการนำดิจิทัลเข้ามาใช้งานในการทำงานได้มากขึ้น เพราะจากที่เราเห็นการนำดิจิทัลเข้ามาใช้ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ลองใช้แค่แพลตฟอร์มพื้นฐาน ด้วยวิธีง่าย ๆ เราจะเห็นแนวทางการพัฒนาต่อไปได้

ผู้ที่สนใจชมไลฟ์ย้อนหลังของทั้งสองวัน สามารถตามดูได้ที่

Live วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563
Live วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563