สนช. ร่วมเปิดตัวโครงการ SHE4SBP: นวัตกรรมดัดจัดสรีระ  หนึ่งในโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2562

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมงานเปิดตัวโครงการ SHE4SBP: นวัตกรรมดัดจัดสรีระ  หนึ่งในโครงการ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2562  ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้” โดยได้รับเกียรติเปิดงานจาก  คุณ อิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ซึ่งภายในงาน ได้พบกับกลุ่มเยาวชนจากชุมชมจะรัง จังหวัดปัตตานี ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวผ่านการเข้าร่วมโครงการดัดจัดสรีระ ที่ได้การสนับสนุนจาก สนช. โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมให้บุคคลทั่วไปสามารถได้สัมผัสประสบการณ์ด้านการดัดจัดสรีระที่สามารถบรรเทา​และผ่อนคลายจากภาระความเครียดของร่างกาย