สนช. จัดประชุมทางไกล เพื่อจับคู่ผลงานนวัตกรรมกับชุมชนพื้นที่เป้าหมาย

สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะเคียนบอน​ อำเภอวัฒนานคร​ จังหวัดสระแก้ว  ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกล เพื่อจับคู่ผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ที่เหมาะสมกับปัญหาตามบริบทของชุมชนพื้นที่เป้าหมายนั้น โดยมุ่งเน้นผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ที่สามารถแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่เป้าหมาย ในโครงการ​ “หมู่บ้าน​นวัตกรรม​เพื่อสังคม” โดยได้รับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้จากนิติบุคคลและนักวิจัย เพื่อเป็นแนวทางการนำผลงานนวัตกรรมไปใช้ให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่เป้าหมายต่อไป