คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน SID กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และเดินทางเข้าเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรม “ธนาคารปลาซิวแก้ว” และ “ผลิตภัณฑ์นํ้าพริกจากปลาซิวแก้วตากแห้ง” ณ เขื่อนลำปาว  และโครงการ Khon Kaen Smart City ณ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด