กิจกรรมปิดโครงการ “BIT Scale up 2021 : Go for it ภารกิจสเกลอัพ!”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA เข้าร่วมการปิดโครงการ “BIT Scale up 2021 : Go for it ภารกิจสเกลอัพ!” โดยใช้การประชุมออนไลน์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  ซึ่งภายในงานได้มีการนำเสนอผลงานของผู้ประกอบการที่ผ่านการ Incubation Program จากทีม EdVISORY และผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย จำนวน 6 ทีม ได้แก่ กินช่วยเกษตรกร, Disastra, FMD Sign Language, Hangles, Saleng+ และ sanTech เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การ Pitching ขอทุนสนับสนุนกับ NIA เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมให้เป็นจริงต่อไป!