SID ภาคเหนือตอนล่าง 1 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 65

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ขอเชิญ นักวิจัย ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล
เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2565
งบประมาณทุนสนับสนุนทุนละไม่เกิน 300,000 บาท
สมัครเข้าร่วมโครงการ
ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการ
ติดตามข่าวสารหรือสอบถามเพิ่มเติม
โทร.☎️ 061-942-9196 / 084-777-6979