เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : Idea Hacks 2565

📣 NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : Idea Hacks
เฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล
ชุมชนจะได้รับการเรียนรู้ นวัตกรรมเพื่อสังคมคืออะไร การแลกเปลี่ยนมุมการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรม และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสังคม (SROI Calculator)
🗓 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2565
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/oS5vMAGPpycxYSJAA
⚡️ ทั้งนี้ ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2566” ทันที