ประกาศผลรางวัล !!! โครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2022

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Finalist Pitching (การนำเสนอรอบสุดท้าย) ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2022 ในรูปแบบ Virtual Conference เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของชุมชน โดยมีชุมชนที่ผ่านเข้าถึงรอบ Finalist Pitching จำนวน 15 ชุมชน จาก 113 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ
โดย NIA ได้เฟ้นหาและคัดเลือกชุมชนที่มีไอเดียในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชุมชน และเป็นต้นแบบการขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่
  1. รางวัลประเภททีมชุมชน Social Innovation Village Model มีผลงานที่ได้รับรางวัล 10 ผลงาน และ
  2. รางวัลประเภทบุคคล Social Impact Innovator มีบุคคลได้รับรางวัล 10 ท่าน
🎉 ขอแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับรางวัล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2022 จะสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชนตัวเองได้ต่อไป