SID ภาคกลางเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 65

📢 โอกาสของผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ในเขตภาคกลาง มาถึงแล้ว!
.
✳ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล เข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565
.
✳ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน”
.
🗓 รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 20 มีนาคม 2565
.
คุณสมบัติผู้สมัคร
⭐ เป็นผู้ประกอบการ/SE/วิสาหกิจชุมชน/นิติบุคคล
⭐ มีผลงานนวัตกรรมที่พร้อมพัฒนาต่อยอดและใช้งานจริงในเขตพื้นที่ภาคกลาง
⭐ มีผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์/นักวิชาการที่มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นพี่เลี้ยง (mentor) ประจำโครงการ
.
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ
➡️ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
➡️เข้ารับการอบรม
➡️พัฒนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
➡️คัดเลือกผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่รอบ Pitching
➡️ประกาศผลผู้ที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2565
➡️บ่มเพาะกับผู้เชี่ยวชาญ และนำนวัตกรรมไปปฏิบัติการนำร่องในพื้นที่จริง (3เดือน)
➡️ส่งรายงานผลการดำเนินงานแก่ SID (ภาคกลาง)
➡️นำเสนอผลงานสู่สาธารณะเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพื่อสังคมในงาน SID TALKS ครั้งที่ 3
.
📥 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่:
.
📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
.
📞 โทร: 085-813-4493