หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมภาคเหนือตอนบน 2 เปิดรับแนวคิดข้อเสนอโครงการแล้ว!!!!

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กับ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI) ขอเชิญผู้ประกอบการที่มีแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม ผู้นำชุมชน วิสาหกิจชุมชน นักวิจัย และผู้ที่สนใจการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรม หรือต่อยอดแนวความคิดสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชน ลงทะเบียนยื่นแนวคิดข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท

เงื่อนไขของโครงการ :

ผู้เสนอโครงการอาจเป็นผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ผู้มีแนวคิดการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคม หรือนักวิจัยที่ทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาสังคม (กรณีผู้เสนอโครงการเป็นชุมชน/ผู้ประกอบการ/บุคคลทั่วไป ต้องมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือเป็นที่ปรึกษาโครงการ)

🗓รับสมัครตั้งแต่วันนี้-วันที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 20.00 น.
📝ลงทะเบียนสมัครและกรอกรายละเอียดแนวคิดข้อเสนอโครงการได้ที่

https://docs.google.com/forms/d/1ZZIcXgRbUJAZrGr73mNyOqbAWOcXp_DqXHKCuysjoAk/viewform?edit_requested=true

🔊สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👉สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพะเยา
📞 0612724096 หรือ 054466666 ต่อ 3713 คุณวิชานาฏ ต๊ะแก้ว (ทอฝัน) ผู้ประสานงานโครงการ หรือ ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 0817003612