เปิดรับสมัครสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการ SID ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปี 2565

NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ม.ทักษิณ เปิดรับสมัครผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อเข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยรับสมัครผลงานนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาสังคมในชุมชนพื้นที่ อย่างน้อย 10 ผลงาน มีงบประมาณสนับสนุน ไม่เกิน 300,000 บาทต่อสถานประกอบการ

คุณสมบัติ

  1. ประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  2. มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต
  3. เป็นผู้ที่สนใจจริงและมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม อย่างน้อยร้อยละ 80 ของการจัดกิจกรรมอบรม
  4. นอกเหนือจากคุณสมบัติข้างต้นการพิจารณาคัดเลือกจะอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร และ นางสาวอังคณา นวลจันทร์

🧑‍โทร. 0892942382 (ปุ้ย)

🧑‍โทร 0936104809 (อัง)

E-mail: clinictctechnology.tsu@gmail.com

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครตามลิงก์  https://drive.google.com/…/1692FSVYiyGk4i-Xyeo…

และจัดส่งใบสมัครมาที่ กลุ่มภารกิจคลินิกเทคโนโลยีหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ