SID ภาคเหนือตอนบน 1 เปิดรับสมัครเพื่อรับการสนับสนุนพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (SID-N1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน): NIA

📌>>เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับทุนในกรอบเรื่อง “นวัตกรรมท่องเที่ยวหลังโควิดและเศรษฐกิจฐานราก” (Post-Covid Tourism and Local Economy Innovation) ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาสังคมหรือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น

💁‍>>คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคล และมีตำแหน่งในโครงการที่ขอรับทุนเป็น “หัวหน้าโครงการ” โดยมีอาจารย์หรือนักวิชาการที่มีประสบการณ์ร่วมเป็น “พี่เลี้ยง” ให้กับโครงการไม่น้อยกว่า 1 คน

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มกราคม 2565

สมัครผ่านระบบ SiMS ได้ที่:

http://www.adicet.cmru.ac.th/SID/sims

วีดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนและสมัครผ่านระบบ SiMS:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง:

http://www.adicet.cmru.ac.th/SID/

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/SIDCMRU/inbox

โทร: 065-016-1100

Line: @SIDCMRU

สถานที่ตั้งหน่วย SID-N1: วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 180 ม.7 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180