ประกาศผลข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2567 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 1. T66-08-110 การออกแบบและพัฒนาระบบขับเคลื่อนเรือหางยาวด้วยไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 2. T66-08-222 โครงการด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว
 3. T66-08-285 “ฮาลาล ณ บางกอก”: โครงการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเชิงวัฒนธรรมและอาหารHalalในกรุงเทพมหานคร
 4. T66-07-015 เทคโนโลยีการจัดการฟื้นฟูป่าเพื่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ยั่งยืน
 5. T66-08-248 พรีเมียมแฮมหมูดำดอยตุง

นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

 1. T66-08-195 โครงการนำร่อง (Pilot Project) สำหรับการใช้ระบบบึงประดิษฐ์ลอยน้ำ (Floating Constructed Wetland) เพื่อการบำบัดน้ำเสียในคลองยายเท้า เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 2. T66-08-313 ระบบทำลายเชื้อโรคขยะติดเชื้อโรงพยาบาล
 3. T66-08-327 การบูรณาการเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพื่อประเมินศักยภาพโครงการและติดตามผลของการฟื้นฟูร่วมกับการพัฒนาชุมชน สำหรับตลาดคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ที่โปร่งใส
 4. T66-08-360 โครงการส่งเสริมชุมชนประมงอย่างยั่งยืนด้วยการรวบรวมเศษแหอวนที่ถูกทิ้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและตรวจสอบได้
 5. T66-08-228 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ศิลปะจากกระดาษรีไซเคิล ตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน ในพื้นที่ชุมชนบ้านปากลัด จังหวัดสมุทรปราการ

นวัตกรรมที่สร้างความเสมอภาคและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ

 1. T66-08-317 Share & Care
 2. T66-08-173 ระบบทดสอบความหลากหลายทางเพศและบริการสุขภาพ : “แบบไหน…ใช่เลย!”
 3. T66-08-019 พื้นที่-เพศ-เพื่อน
 4. T66-08-056 การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคนิค Game-based Learning ด้วยโปรแกรมเกม Roblox Metameres เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหาการบูลลี่ทางเพศในสถานศึกษา
 5. T66-08-296 โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยด้านเพศของคนพิการทางการเห็นด้วยแอพพลิเคชั่น Blind Help

 

***การประกาศผลแบบไม่เรียงตามลำดับคะแนน

***สำหรับข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา สนช. จะดำเนินการประสานงานเตรียมการนำเสนอเพื่อพิจารณาในรอบสุดท้ายต่อไป