เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2023

📣📣 NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2023
เฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผล

ชุมชนจะได้รับการเรียนรู้ นวัตกรรมเพื่อสังคมคืออะไร การแลกเปลี่ยนมุมการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรม และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสังคม (SROI Calculator)

🗓 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2566
📝 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/JGaXRkCPVLm8oEWU7

⚡️ ทั้งนี้ ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567”
📍ชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีทีมไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน ที่มีโจทย์ปัญหาใกล้เคียงกัน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน