เริ่มแล้ววันนี้ สำหรับผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมพร้อมใช้ประโยชน์ ในพื้นที่อีสานตอนล่าง

หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม กิจการเพื่อสังคม

ที่มีความต้องการผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้ไปแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการทำงาน

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อนำนวัตกรรมที่พร้อมขยายผลไปใช้ในพื้นที่ของท่าน ภายใต้แนวคิด

“นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชนพื้นถิ่น”

โดย ท่านสามารถเลือก 1 นวัตกรรม จาก 7 นวัตกรรม เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ ดังนี้

  1. ระบบการผลิตและเตรียมเส้นไหมครบวงจรสำหรับชุมชน
  2. Holistic craft: นวัตกรรมออกแบบและสิ่งทอพื้นถิ่นตามอัตลักษณ์ชุมชน
  3. ระบบอบแห้งพลังงานชีวมวลและพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสมุนไพรพื้นถิ่น
  4. ระบบโรยเมล็ดข้าวที่สามารถปรับอัตราการหว่านเมล็ดพันธุ์ต่อพื้นที่ได้ตามต้องการ
  5. ระบบบริหารจัดการน้ำการเกษตรโรงเรือนปลูกผักด้วยเทคโนโลยี IoT สําหรับผู้พิการ
  6. ระบบเลี้ยงปลาเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค
  7. นวัตกรรมการสกัดโปรตีนดักแด้แคปซูลพร้อมทาน.

โดยสนับสนุนการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ไม่เกินแห่งละ 300,000 บาท สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

พื้นที่ดำเนินงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่  นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

Download ใบสมัคร ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1nPeOngIhNc9B_PqIF7-I4HDg6VygW7QY?usp=share_link

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook: https://www.facebook.com/CISMED.RMUTI

โทร: 08-9946-7819 (คุณจ๋า)