เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจขอรับการสนุนในการนำนวัตกรรมพร้อมขยายผลไปใช้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

อย่ารอช้า ! เปิดแล้ว สำหรับผู้สนใจนำนวัตกรรมพร้อมใช้ประโยชน์ กว่า 6 นวัตกรรม
.
✨หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
.
ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หน่วยงานราชการ มูลนิธิ สมาคม กิจการเพื่อสังคม ที่มีความต้องการผลงานวัตกรรมพร้อมใช้ไปแก้ปัญหา
.
📣 สมัครขอรับการสนุนในการนำนวัตกรรมพร้อมขยายผลไปใช้ในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด “ขยายผลนวัตกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”
.
โดย ท่านสามารถเลือก 1 นวัตกรรม จาก 6 นวัตกรรม เพื่อนำไปขยายผลในพื้นที่ของท่าน ดังนี้
.
  1. ระบบให้สารชีวภัณฑ์แบบละอองน้ำขนาดเล็กในการเพาะปลูกพืชผักและผลไม้
  2. ระบบการให้น้ำแบบไฮบริดสำหรับการเกษตร
  3. ระบบลดการติดตามความชื้นแบบเรียลไทม์สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
  4. ระบบลดความชื้นแบบไฮบริดสำหรับใบชา
  5. กระบวนการผลิตภาชนะและผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาติ
  6. ระบบการบริหารจัดการบ่อน้ำแร่ออนเซ็น
💰ทุนสนับสนุนพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม สูงสุด 300,000 บาท 💰สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (adiCET)
.
📍 พื้นที่ดำเนินงาน คือ เขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด (พื้นที่ที่จะได้รับการพิจารณาพิเศษ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน)
.
📨 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.
.
📝 ลงทะเบียนสมัครทางออนไลน์ ที่เว็บไซส์
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
📞โทร: 065-016-1100
LINE: @SIDCMRU
.