ประกาศผลรายชื่อโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน 2567

นวัตกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 1. ด่านตรวจอัจฉริยะสำหรับเทศกาลท่องเที่ยว
 2. ฮาลาล ณ บางกอก: การพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเชิงวัฒนธรรมและอาหารฮาลาลในกรุงเทพมหานคร
 3. พื้นที่การเรียนรู้พรรณไม้และการปลูกเห็ดป่าด้วยเทคโนโลยีการสร้างสิ่งแวดล้อมเสมือน (AR)
 4. ตามรอยพรีเมียมแฮมหมูดำดอยตุง

นวัตกรรมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

 1. Inc-square: ระบบบึงประดิษฐ์บำบัดน้ำเสียในคลองชุมชน
 2. Recycill : ระบบทำลายเชื้อในขยะติดเชื้อโรงพยาบาล
 3. นวัตกรรมการสำรวจระยะไกลเพื่อประเมินศักยภาพและติดตามผลของการฟื้นฟูร่วมกับการพัฒนาชุมชน สำหรับตลาดคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ที่โปร่งใส
 4. Better Ocean: ผลิตภัณฑ์อัพไซคลิ่งจากเศษแหอวนสู่ความยั่งยืน
 5. ผลิตภัณฑ์ศิลปะประเภทประติมากรรมจากพลาสติกและอลูมิเนียมรีไซเคิล

นวัตกรรมที่สร้างความเสมอภาคและส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ

 1. Share & Care: แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคุณแม่
 2. แบบไหนใช่เลย: แพลตฟอร์มทดสอบความหลากหลายทางเพศและบริการสุขภาพ
 3. FLY Space: แพลตฟอร์มขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้และสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ
 4. TransCare: แพลตฟอร์มสนับสนุนกระบวนการข้ามเพศอย่างปลอดภัย
 5. ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยด้านเพศของคนพิการทางการมองเห็นด้วยแอปพลิเคชัน Blind Help

***สำหรับข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุน สนช. จะดำเนินการประสานงานเพื่อลงนามสัญญาต่อไป