เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2024

📣 NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : IDEA HACKS 2024

เฟ้นหาชุมชนที่ต้องการแสวงหานวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นต้นแบบการขยายผลนวัตกรรมพร้อมใช้

📚🧑‍🏫ชุมชนจะได้รับการบ่มเพาะพัฒนานวัตกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองการแก้ปัญหาชุมชนด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างสรรค์แนวคิด วิธีการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในชุมชน และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบต่อสังคม (SROI Calculator)

🗓 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 27 ก.พ. 2567
📝 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/jMUUyrZ7pCcSEkmJA

📍 ทั้งนี้ ทีมชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครบมีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนในโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2568

👨‍🔧👨‍🔧👨‍🔧ชุมชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องมีทีมไม่น้อยกว่า 3 ชุมชน ที่มีโจทย์ปัญหาใกล้เคียงกัน โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน