ประกาศรางวัล Social Innovation Village: Idea Hacks 2024

📣 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดกิจกรรมการนำเสนอรอบสุดท้าย (Finalist Pitching) ในโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2024 ในรูปแบบ Virtual Conference เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
.
ภายในงานมีการนำเสนอผลงานของทีมชุมชน โดยมีทีมชุมชนที่ผ่านเข้าถึงรอบ Finalist Pitching จำนวน 13 ทีม จาก 40 ทีม ที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ
โดย NIA ได้เฟ้นหาและคัดเลือกชุมชนที่มีไอเดียในการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน ยกระดับคุณภาพชุมชน และเป็นต้นแบบการขยายผลในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งมี 2 ประเภทรางวัล ได้แก่
.
รางวัลประเภททีมชุมชน Social Innovation Village Model มีผลงานที่ได้รับรางวัล 7 ผลงาน และรางวัลประเภทบุคคล Social Impact Innovator มีบุคคลได้รับรางวัล 7 ท่าน
.
🎉 ขอแสดงความยินดีกับทีมชุมชนที่ได้รับรางวัล และหวังว่ากระบวนการอบรมบ่มเพาะไอเดีย จะสามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมสังคม ไปสร้างสรรค์แนวคิดในการแก้ปัญหาในชุมชน อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป
.
หมายเหตุ : ทีมชุมชนทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการ Social Innovation Village: Idea Hacks 2024 จะได้รับใบประกาศแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะจัดส่งให้ทางอีเมลภายในเดือนมิถุนายน 2567 ในลำดับถัดไป

.