เปิดรับสมัครแล้ว โปรแกรมบ่มเพาะสำหรับ วิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะ ‼️

📣เปิดรับสมัครแล้ว โปรแกรมบ่มเพาะสำหรับ วิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยเฉพาะ ‼️

🤝 NIA ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.) เปิดตัวโปรแกรม Impact Accelerator for Innovative SE
.
โปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม กลุ่มกิจการเพื่อสังคม และกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เกิดกระบวนการของความคิดในการพัฒนานวัตกรรมและสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมของตน เพื่อกระตุ้นให้เกิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ อันจะนำไปสู่โมเดลการแก้ปัญหาสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน พร้อมกับการสร้างเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน
.
☑️ คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
– วิสาหกิจเพื่อสังคม
– กลุ่มกิจการเพื่อสังคม
– กลุ่มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
.
🚀 สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร :
– มีสิทธิในการขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม จาก สนช. (Fast track)
-ได้รับการบริการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคมจาก สวส.
– เข้าร่วมการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
– เครือข่ายร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
.
🚩 เปิดรับสมัครวันนี้ 5 – 26 เมษายน 2567
.
📝 สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
และสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ : https://forms.gle/NgX9mjwNpdx6gAXf9
.
🗓️ เข้าร่วมกิจกรรม :
วันที่ 2,3,10, 17, 24, 31 พ.ค. 2567
.
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Email : social@nia.or.th, se_fund@osep.mail.go.th
Phone : 02-017 5555 ต่อ 546-548, 542, 550, 551 (สนช.) 02-246-2348 (สวส.)