โอกาสของนวัตกรในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก มาถึงแล้ว !!!

📢 โอกาสของนวัตกรในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก มาถึงแล้ว !!!

✴️ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SID-TU) เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน SE หรือนิติบุคคล ที่สนใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปีงบประมาณ 2567

📍 พื้นที่ดำเนินโครงการ: จังหวัดชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และกรุงเทพมหานคร

✴️ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน”

▶️ หัวข้อที่เปิดรับ

✅ นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วย Soft Power ได้แก่ อาหาร กีฬา งานเทศกาล ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ การออกแบบ และแฟชั่น
✅ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
✅ นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยโมเดล BCG
✅ นวัตกรรมเชิงกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

🗓️ รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 2 มีนาคม 2567

📥 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อกรอกข้อมูล ได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1ZVpmUDqOAkD6ArHSpLdL_5PJpygLbLKw?fbclid=IwAR3iBwHsunTbjcPs1LQu1X9Qt0KYr_MatQ9J9Fk0l_bZrg5C7VMpZpENn9o

📲 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/Social-Innovation-Driving-Unit-PSDS-TU-100267505007305

📞 โทร: 085-813-4493