SID ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ปี 2567

💡ถ้าปัญหาของคุณแก้ได้ด้วยนวัตกรรม
.
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม – SID ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
.
📣 ขอเชิญผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2567
.
💸สนับสนุนผลงานละ ไม่เกิน 300,000 บาท
.
📍คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ประกอบการ นักวิจัย วิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน หรือ ผู้ที่สนใจที่ต้องการใช้นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
.
🚩 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 67
สมัครคลิก⏩️ https://bit.ly/3tTXuTW
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลิก⏩️ https://bit.ly/3TXojRV
.
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 061-942-9196, 084-777-6979