SID ประจำพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมขอรับการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

📣 เปิดรับข้อเสนอแล้ววันนี้❗️ “ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2567”
.
หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (SID-ESAN) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
.
👩🏻‍💼🧑🏻‍💼ขอเชิญผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมขอรับการสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม
✅ “นวัตกรรมสร้างโอกาส ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยวิถีถิ่นชุมชน”
โดยมีหัวข้อที่เปิดรับดังนี้
1. Soft power
2. การท่องเที่ยวและบริการ
3. สุขภาพและการแพทย์
4. พลังงานและวัสดุ
5. เกษตรและอาหาร
6. สิ่งแวดล้อม
.
💵 ทุนสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ
.
📍 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด (จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี)
.
🗓 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 มีนาคม 2567
– สมัครผ่านระบบ: http://acc.msu.ac.th/sid-esan/
– ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนวคิดโครงการ (Concept idea) : http://acc.msu.ac.th/sid-esan/frm.php
.
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
– เพจ Facebook : https://www.facebook.com/SIDESANMSU
– โทร. 043-754333 ต่อ 5608 หรือ 065-2544997
หรือแอดไลน์กลุ่มเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://line.me/R/ti/g/ILNfhNQ0Ty
.