เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อสังคมรายสาขา เพื่อรับทุนสนับสนุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท ต่อโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ https://social.nia.or.th/service/support

ยื่นข้อเสนอได้ที่ http://mis.nia.or.th

วิธีการยื่นข้อเสนอ DOWNLOAD