‘จานชามผักตบชวา’ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สร้างวิสาหกิจชุมชน

ถ้าไปท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนที่ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นอกจากจะได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น และลิ้มลองอาหารอร่อยๆ แล้ว การกินข้าวที่นี่ยังไม่ต้องล้างจาน

นั่นเป็นเพราะ ที่นี่มีการนำผักตบชวาซึ่งสร้างปัญหาให้กับแม่น้ำสุพรรณ ทั้งกีดขวางการสัญจรและทำให้แม่น้ำเน่าเสีย มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จานชามใส่อาหารแห้ง เริ่มจากใช้กันเองในชุมชนก่อน และขยายไปถึงนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนนับหมื่นคนต่อปี และผลิตเพื่อจำหน่าย เป็นการกำจัดวัชพืชให้หมดไป พร้อมๆ กับสร้างการมีส่วนร่วมและเพิ่มรายได้ให้คนในชุมชนในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน

สิ่งที่พิเศษกว่านั้น คือ การต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยนำเอาพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน เช่น มะกรูด ตะไคร้ ข่า ขิง มาผสมกลายเป็นถ้วยจานชามพืชสมุนไพร ซึ่งจะให้ทั้งลวดลายและกลิ่นหอมของสมุนไพรเมื่อโดนความร้อนจากอาหาร โดยรองด้วยใบตองก่อนใส่อาหาร และหลังจากใช้แล้วถ้วยชามเหล่านี้จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติให้กับต้นไม้ต่อไป

ในอนาคตชุมชนบ้านแหลมมีเป้าหมายจะผลิตถ้วยชามจากผักตบชวาที่มีขนาดหลากหลาย และใส่อาหารประเภทน้ำได้เพื่อตอบโจทย์การใช้งาน รวมถึงขยายช่องทางจำหน่าย และหวังให้กลายเป็นภาชนะที่ถูกใช้แทนที่กล่องโฟมหรือพลาสติก เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม