เปิดโลกนวัตกรรม

ระบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

“โรคแผลกดทับ” เป็นหนึ่งในปัญหาที่ไม่ควรละเลยและมองข้าม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว

Advance Care Bot: ระบบถาม-ตอบอัจฉริยะ เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

จะดีแค่ไหนถ้ามีการพัฒนาระบบถาม-ตอบอัจฉริยะ ที่จะสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเกิดประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าไปพบแพทย์

1 2 3 9