เปิดโลกนวัตกรรม

ระบบเฝ้าระวังช้างป่าโดยชุมชน ด้วยการประมวลผลภาพช้างป่าแบบอัตโนมัติ

“นวัตกรรม” จะเป็นทางออกให้ชุมชนบ้านคลองตาอินและช้างป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติต่อไป

ระบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

“โรคแผลกดทับ” เป็นหนึ่งในปัญหาที่ไม่ควรละเลยและมองข้าม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว

1 2 3 10