Chef’s Table ประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยว ลิ้มรสมื้ออาหารถึงบ้านคนท้องถิ่น

การท่องเที่ยวกับการสรรหาของอร่อยมักมาคู่กัน แต่ประสบการณ์หนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักพบเจอเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัด คือการไปร้านอาหารใหญ่ร้านดังที่มีอยู่ไม่กี่แห่ง ซึ่งเนืองแน่นไปด้วยลูกค้าจากกรุงเทพฯ บนโต๊ะก็เป็นอาหารแบบเดียวกับที่กินกันอยู่ในกรุงเทพฯ

แอปพลิเคชัน Chef’s Table เกิดขึ้น เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองรสชาติอาหารใหม่ๆ ของแต่ละท้องถิ่น ในแบบที่คนท้องถิ่นทำกินกันเองในชีวิตประจำวัน โดยจองมื้ออร่อยและแวะไปทานถึงที่บ้านของคนในชุมชนต่างๆ ด้วยบรรยากาศเหมือนไปทานอาหารบ้านญาติ

นอกจาก การได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นในบรรยากาศอบอุ่นแล้ว รายได้จากการท่องเที่ยวยังกระจายไปสู่คนในท้องถิ่นโดยตรงได้กว้างขวางขึ้น ส่วนผู้มาเยือนก็ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่จากการเดินทางและลิ้มรสอาหารที่หลากหลายตามแบบของคนท้องถิ่นในพื้นที่นั้น