‘ปิ่นโตครัวร้อยสาย’ ร้อยเมนูปักษ์ใต้ สร้างรายได้ชุมชน

การรู้จักวิถีชุมชนผ่านอาหาร คือประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเมื่อมาเยือนชุมชนตะโหมด จังหวัดพัทลุง เพราะว่าที่นี่เขาจะเสิร์ฟ ‘ปิ่นโตครัวร้อยสาย’ อาหารเมนูพื้นบ้านแบบที่คนในชุมชนแต่ละครอบครัวทำกินในชีวิตประจำวัน ปรุงสดใหม่จากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เน้นพืชผลตามฤดูกาลและปลอดสารเคมี โดย ‘ปิ่นโตครัวร้อยสาย’ ไม่เพียงมอบประสบการณ์ลิ้มรสอาหารใต้แบบพื้นบ้านให้ผู้มาเยือน แต่ยังช่วยกระจายรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย