‘แม่อิงชิโบริโมเดล’ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติภูมิปัญญาญี่ปุ่น-ล้านนา

‘แม่อิงชิโบริโมเดล’ นวัตกรรมสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตพายุถล่มและน้ำท่วมไร่นาครั้งใหญ่ ไอเดียนี้ผุดขึ้นระหว่างการประชุมผู้นำชุมชนกับผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่อิง ในการหาวิธีสร้างรายได้กับชาวบ้านในระหว่างที่รอน้ำลด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไร่ชาวนา

จากพืชผลการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกแต่มีราคาตกต่ำซึ่งมีจำนวนมากในพื้นที่ ทั้งดอกดาวเรือง ยูคาลิปตัส อะโวคาโด จึงถูกนำมาทำสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ โดยผสมผสานเทคนิคการสร้างลวดลายผ้าแบบญี่ปุ่น เข้ากับภูมิปัญญาย้อมผ้าของล้านนา และยกระดับคุณภาพสีด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เกิดเป็นผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติหลากสีสันหลายลวดลาย ภายใต้โครงการ ‘แม่อิงชิโบริโมเดล’ วิสาหกิจชุมชนที่สร้างงานและรายได้ให้ชาวบ้านใน ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เกิดเป็นหัตถศิลป์ของช่างฝีมือชาวนาบ้านแม่อิง