สัมมนาเชิงปฎิบัติการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก

สนช. โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับ Phoenixict Co., Ltd. – Sinwattana Crowdfunding จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการออกแบบโครงการด้านการบริหารจัดการขยะพลาสติก โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานต้องเสนอแนวคิดไอเดียการออกแบบโครงงานของท่าน และภายในงานท่านจะได้รับฟัง แพลตฟอร์มรูปแบบการสนับสนุนเงินทุนและ แพลตฟอร์ม Crowdfunding เพื่อที่ท่านสามารถนำไปต่อยอดโครงการของท่านได้ในอนาคต เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 ธันวาคม 2562 ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสัมมนาเป็นไปตามที่สำนักงานกำหนด

ลงทะเบียน