เปิดรับสมัครสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคมเข้าร่วม SID ประจำพื้นที่ภาคใต้ ปี 2567

🎉 ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการภาคใต้ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ม.ทักษิณ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
.
✨ เปิดรับสมัครสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคมเข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2567 ในหัวข้อ “นวัตกรรมสังคมเพื่อส่งเสริมธุรกิจเชิงอัตลักษณ์ภาคใต้”
.
โดยมีหัวข้อที่เปิดรับดังนี้
1. ด้าน Soft power
2. ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหาร
3. ด้านสุขภาพและการแพทย์
4. ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
5. ด้านนวัตกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับ BCG
.
โอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะและพัฒนาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่ อย่างน้อย 10 ผลงาน พร้อมรับทุนสนับสนุนไม่เกิน 300,000 บาท/โครงการ
.
🚩 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
.
📍พื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา) ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี
.
📲 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมสู่ชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ม.ทักษิณ
โทร. 089-294-2382 (ปุ้ย)
โทร 093-610-4809 (อัง)
E-mail: sidicei.tsu@gmail.com
.
✅ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/15Qv8YlGJ3AB1Pr…
.
และจัดส่งใบสมัครมาที่ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคมสู่ชุมชน อุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม ม.ทักษิณ
.