เปิดโลกนวัตกรรม

moreloop สร้างขุมทรัพย์จากเศษผ้าเหลือ

ชุบชีวิต ‘ผ้าเหงา’ จากโรงงานให้ถูกใช้ประโยชน์อีกครั้ง ก่อเกิด ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ที่เข้าใจไม่ยากและเกิดขึ้นได้จริง

“มีสิทธิ” แอปพลิเคชันแนะนำสิทธิที่พึงมีแก่แรงงานนอกระบบ

สามารถเข้าใจและเข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการทางสังคมจากภาครัฐที่พึงมี ด้วย “มีสิทธิ” แอปพลิเคชัน

ระบบสายตรวจอัจฉริยะ : 24 HI-CARE CENTER

เมื่อการป้องปรามปัญหาด้านอาชญากรรมและโจรกรรมในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้ทันท่วงที จึงจำต้องนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาความปลอดภัย เพื่อให้ควบคุมเหตุการณ์อย่างรวดเร็วและปลอดภัยต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

1 2 3 4 5 10