เปิดโลกนวัตกรรม

Chef’s Table ประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยว ลิ้มรสมื้ออาหารถึงบ้านคนท้องถิ่น

แอปพลิเคชันที่พานักท่องเที่ยวไปลิ้มลองรสชาติอาหารใหม่ๆ ของแต่ละท้องถิ่น ในแบบที่คนท้องถิ่นทำกินกันเองในชีวิตประจำวัน

1 2 3 4 10