เปิดโลกนวัตกรรม

Chef’s Table ประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยว ลิ้มรสมื้ออาหารถึงบ้านคนท้องถิ่น

แอปพลิเคชันที่พานักท่องเที่ยวไปลิ้มลองรสชาติอาหารใหม่ๆ ของแต่ละท้องถิ่น ในแบบที่คนท้องถิ่นทำกินกันเองในชีวิตประจำวัน

moreloop สร้างขุมทรัพย์จากเศษผ้าเหลือ

ชุบชีวิต ‘ผ้าเหงา’ จากโรงงานให้ถูกใช้ประโยชน์อีกครั้ง ก่อเกิด ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ที่เข้าใจไม่ยากและเกิดขึ้นได้จริง

1 2 3 4 9